Projektion

För att kunna genomföra en analys är det viktigt att det är en bra tagen tandröntgenbild i premolarområdet. Den optimala bilden är därför en liggande apikal (det går även att använda stående bitewing om det är en tydlig bild på underkäken). Under har kan du se en kort manual för hur en optimal bild för analys skall tas.

  • För ner sensorn sakta tills ett vinkelrätt plan nås. Använd gärna en hållare med riktmedel, där röntgenkonen riktas parallellt med hållarens riktpinne.

  • Skall man hitta vad man letar efter behövs en bra bild. Alltid vinkelrätt.

  • Den här regionens trabekelstruktur skall analyseras.

  • Sensorn skall placeras parallellt med mandibeln.