Premium

 

Boneprox Premuim är för dig som vill utöka din praktiks service och erbjuda screening av benskörhet.  Med hjälp av en vanlig röntgenbild på premolarområdet kan du snabbt och enkelt se om dina patienter ligger i riskzonen för att vara bensköra. Med Boneprox Premium får ni en egen portal där ni laddar upp bilder för analys och kan sedan enkelt se vilka ni har analyserat och resultatet. Vi på Boneprox sköter hela analysprocessen och ni får lättillgängliga svar inom kort tid. Det enda ni behöver göra är att ladda upp patientens röntgenbild och sedan förmedla svaret vidare till patienten. Detta betyder att flera personer på praktiken enkelt kan göra benskörhetsanalyser.

Vi på Boneprox använder oss av programvaran Jaw-x för att analysera tandröntgenbilder. Metoden mäter benkvaliteten i käkbenet baserat på dess trabekelstruktur och kan med hög signifikans ange om din patient är i riskzonen för benskörhet. Jaw-x har blivit testad och bevisad av flera studier och är patenterad i USA . Metoden har tagits fram efter resultaten av ett EU-forskningsprojekt, den så kallade Osteodent-studien. Under fem år har ett tiotal tandläkarpraktiker i Sverige använt och testat Jaw-x verktyget för att analysera risk för benskörhet. Det visar sig att mer än var tionde patient som får en analys gjord på sin röntgen visar på risk.

Benskörhet hämmar tillväxten av benvävnad inuti benet. Varje år drabbas varannan kvinna och var fjärde man över 50 år av sjukdomen. De flesta vet inte om sin sjukdom då symptom sällan visar sig. Detta leder till att många blir obehandlade innan det är för sent. Det uppskattade antalet av benskörhetsrelaterade frakturer ligger mellan 70-100 000 varje år. Med Boneprox Premium och en vanlig tandröntgenbild har du chansen att hjälpa dina patienter att upptäcka eventuell benskörhet i tid.

Som tandläkare kan man analysera ett obegränsat antal bilder för en fast månadskostnad. Priserna på hemsidan är för privatpersoner som önskar att utföra en analys hemifrån och inte hos sin tandläkare.

Är du intresserad eller har du några frågor, kontakta oss via telefon eller mail.

Anton Kärrbrink

+46 70 321 11 67

Peder Remman

+46 70 280 55 99

Kjell Kärrbrink

+46 70 304 08 78

Info@Boneprox.se