Norsk Helsenett & Boneprox

Våra partners

Boneprox är officiell partner till Norsk Helsenett som erbjuder den elektroniska interaktionsarenan för hälso- och socialtjänsten i Norge. Det innebär att Boneprox åtar sig att följa viktiga krav på säkerhet och efterfrågan och kan tillhandahålla tjänster via hälsovården.

Läs mer: https://www.nhn.no/annet/boneprox/