Medicinska Åldersbedömningar

För att boka tid gällande underlag för medicinsk åldersbedömning:

Klicka här

Efter Rättsmedicinalverkets tilldelningsbeslut i upphandlingen om underlag för medicinska åldersbedömningar, har Boneprox fått i uppdrag att leverera underlag i form av röntgenundersökning av visdomständer. Det finns möjlighet att genomgå undersökning i samtliga 6 regioner som upphandlingen omfattar.

Rättsmedicinalverkets bedömning är att verksamheten kommer att påbörjas under första kvartalet 2017. För mer information gällande medicinska åldersbedömningar och hur processen kommer att gå till, var god besök www.rmv.se eller www.migrationsverket.se