Upptäck benskörhet med Jaw-x metoden

Ikon på ett hjärtaVad är Jaw-X?

JawX är ett program som analyserar bentäthet på en digital tandröntgenbild. På bilden markeras ett område, där käkbenets struktur syns och mäts. Programmet kan med en 90% säkerhet ange om du inte är i riskzonen för benskörhet. Jaw-X har blivit testad och bevisad av flera studier och är patenterad i USA . Metoden har tagits fram efter resultaten av ett EU-forskningsprojekt, den så kallade Osteodent-studien. Resultatet av analysen presenteras i form av ett värde som relaterar till  i WHO’s (World Health Organisation) standardskala vid bentäthetsmätning som kallas för T-score.

Ikon på en accepterad bockHur fungerar det?

Programmet analyserar en tandröntgenbild på premolarområdet i underkäken, sedan filtrerar programmet bort tänder och luft för att få en tydlig bild på käkbenet. Därefter tar programmet reda på hur mycket hålrum det finns i benvävnaden. Utifrån den här metoden gör programmet en slutsats som presenteras i form av ett värde på benvävnadens balkar . Studier visar att ett högt värde, det vill säga mycket hålrum tyder på försvagat ben och ett lågt värde på tätt och starkt ben. Det framräknade gränsvärdet mellan tätt och glest ben är satt till 6500 enheter. Jaw-X metoden anger som svar att man inte bedöms ha någon risk för benskörhet om man har ett tätt ben, det vill säga ligger under 6500 enheter, medan om man har ett värde över 6500 enheter (glest ben) anses man ligga i riskzonen för benskörhet. Får man ett svar som visar att man ligger i riskzonen rekommenderas man att ta kontakt med sin husläkare eller vårdcentral för att få en ytterligare utredning gjord.