Privatperson

Vanliga frågor och svar

Våra partners

  Varje år drabbas varannan kvinna och var fjärde man över 50 av benskörhet. I dagens samhälle är kontorsjobb allt mer vanligt vilket leder till att människor inte får den aktivitet och träning som krävs för att skelettet skall hålla sig starkt och friskt. Det finns ett antal faktorer som ökar risken för benskörhet. Dessa kan vara ett stillasittande liv, rökning, dålig kost, ärftlighet och längre behandling med kortison. Dessutom finns riskfaktorer som man inte kan påverka, såsom ärftlighet. Nybildningen av benvävnad stimuleras av östrogen och därför löper kvinnor som passerat klimakteriet en större risk att bli bensköra. Forskning visar även att unga kvinnor som övertränar och förlorar sin mensturation har högre risk för benskörhet.

  Svaret du får har en Sensitivitet = 95 % Specificitet = 70 % vad gäller risk för benskörhet baserat på din tandröntgenbild. Vid misstanke om benskörhet bör alltid sjukvården kontaktas. Vid livsfara måste du omedelbart kontakta SOS-alarm, telefonnummer 112. Vid annat behov av sjukvård bör husläkare kontaktas eller din lokala akutmottagning.

  Om du har fått påvisad låg bentäthet och ligger i riskzonen för benskörhet efter att ha utfört en analys hos din klinik så kan du som patient ta med ditt svar till din husläkare eller från vissa kliniker få en direkt remiss till en vårdcentral eller osteoporosmottagning för diagnos samt behandling.

  Om man gör ett benskörhetstest i ett tidigt stadie är det idag lätt att förebygga sjukdomen. Osteoporos (benskörhet) kan behandlas med och utan läkemedel beroende på stadiet av sjukdomen. Behandling utan läkemedel används ofta i en tidig fas och kan förekomma i form av D-vitamin tillskott, fysisk aktivitet och högre intag av kalciumrika produkter som t.ex. mjölk, ost och andra mejeriprodukter. När man behandlar benskörhet med läkemedel använder man i vanliga fall bisfosfonater som motverkar de nedbrytande cellerna i benvävnaden. Bisfosfonater kan man antingen få som tablettform eller genom dropp. Tabletterna tas vanligen en gång i veckan och dropp tas vanligen en gång var sjätte månad.

  Det är tyvärr svårt att upptäcka benskörhet då det är en så kallad tyst folksjukdom, men det finns vissa varningstecken man borde känna till. Har man ont i ryggen kan det röra sig om benskörhet. Kotorna i ryggen kan pressas samman och skapa en obehaglig ryggvärk som kan upplevas i form av en strålande smärta.  Kotkompression kan sedan leda till kotfrakturer, vilket i sin tur kan visa sig genom längdminskning eller att personen i fråga kan bli kutrygg. Andra varningstecken på benskörhet kan även vara onormala benbrott vid lågenergi fall.

  Som patient så utför du en bentäthetsanalys i samband med ditt vanliga tandläkarbesök. Du behöver inte göra något annat än att fråga din tandläkarklinik om din bild kan analyseras. Bilden skickas då igenom Boneprox patenterade lösning som mäter hålrummet i käkbenet  och du får svar direkt.

  Första steget kan vara att ta kontakt med din tandläkarklinik om de kan utföra analysen. Om så inte är fallet så kan ni kontakta Boneprox så kan vi hänvisa dig till de kliniker i närheten som erbjuder analyser, eller ta kontakt med din tandläkarklinik för att hjälpa dom med att komma igång.

  Benskörhet är en tyst folksjukdom som kan vara svår att upptäcka. Sjukdomen hämmar tillväxten av benvävnad inuti benet. Detta är en del av åldringsprocessen, men genom ett flertal faktorer så blir processen ibland påskyndad. Då benvävnad bryts ner snabbare än vad den byggs upp skapas små ”hålrum” i skelettet vilket gör att det riskerar att gå av eller skadas. Eftersom att det är en ”osynlig sjukdom” så upptäcks den oftast inte förrän man har drabbats av ett benbrott, dessa benbrott uppstår oftast i så kallade lågenergi fall. Med det menas fall som kanske egentligen inte borde orsakat ett benbrott, ett riktmärke som användes är att fall från normal stående höjd bör inte orsaka benbrott. Det finns två faser i utvecklingen av benskörhet. När en person är på väg att bli benskör, kallas det för osteopeni. Utan åtgärd kan osteopeni utvecklas till osteoporos vilket är den medicinska beteckningen för benskörhet.

Fler funderingar?

Kontakta oss