För tandläkare

Vanliga frågor och svar

Våra partners

  Varje år drabbas varannan kvinna och var fjärde man över 50 av benskörhet. I dagens samhälle är kontorsjobb allt mer vanligt vilket leder till att människor inte får den aktivitet och träning som krävs för att skelettet skall hålla sig starkt och friskt. Det finns ett antal faktorer som ökar risken för benskörhet. Dessa kan vara ett stillasittande liv, rökning, dålig kost, ärftlighet och längre behandling med kortison. Dessutom finns riskfaktorer som man inte kan påverka, såsom ärftlighet. Nybildningen av benvävnad stimuleras av östrogen och därför löper kvinnor som passerat klimakteriet en större risk att bli bensköra. Forskning visar även att unga kvinnor som övertränar och förlorar sin mensturation har högre risk för benskörhet.

  Boneprox värnar om en bättre allmänhälsa och vill därför göra bentäthetsanalyser tillgängliga för så många som möjligt. När man ska ansluta sig till en tjänst är det alltid svårt att välja en prismodell som passar ens klinik. Några kliniker är mindre och andra är större, vilket innebär att det inte alltid är lika lätt att välja. Boneprox erbjuder därför 3 olika prismodeller som kliniken kan välja mellan, allt efter vad som passar er.

  -Light passar för de kliniker som tänker att de enbart ska utföra ett fåtal analyser/månad.

  -Standard är vår vanligaste prismodell. Den lönar sig för kliniker som utför mer än 3 analyser/månad.

  – Premium är för kliniker som utför mer än 6 analyser/månad.

   

  Gult område representerar gränsvärde för risk och klassificeras som osteopeni (förstadiet till osteoporos). Ett värde i gul zon rekommenderas en ny Boneprox analys inom 1 år.

  Boneprox metod analyserar risk för osteporos och ställer ingen diagnos. Vid positivt svar om benskörhet skall patienten därför hänvisas vidare till husläkare, lokal vårdcentral eller en av Boneprox samarbetspartners för vidare undersökning och behandling.

  Boneprox analysverktyg är en patenterad mjukvara som analyserar bentäthet på en digital tandröntgenbild. På bilden markeras ett område, där käkbenets struktur syns och mäts. Studier visar att ett högt värde, det vill säga mycket hålrum tyder på försvagat ben och ett lågt värde på tätt och starkt ben. Det framräknade gränsvärdet mellan tätt och glest ben är satt till 6,3 enheter. Boneprox-metoden anger som svar att man inte bedöms ha någon risk för benskörhet om man har ett tätt ben, det vill säga ligger under 6,3 enheter, medan om man har ett värde över 6,3 enheter (glest ben) anses man ligga i riskzonen för benskörhet. Läs mer här .

  Svaret du får har en Sensitivitet = 95 % Specificitet = 70 % vad gäller risk för benskörhet baserat på din tandröntgenbild. Vid misstanke om benskörhet bör alltid sjukvården kontaktas. Vid livsfara måste du omedelbart kontakta SOS-alarm, telefonnummer 112. Vid annat behov av sjukvård bör husläkare kontaktas eller din lokala akutmottagning.

  Boneprox analyserar käkbenet mellan premolarerna i underkäken. Den optimala bilden är därför en liggande apikal (det går även att använda stående bitewing om det är en tydlig bild på underkäken). För att se hur du tar en optimal tandröntgenbild för analys, klicka här.

  Det enda kliniken behöver göra är att ladda upp en liggande apikal (eller bitewing med tydlig bild på underkäken) i portalen och besvara 3 st riskfrågor sen sköter Boneprox hela analysen. Tandläkaren ställer ingen diagnos eller ens ett behandlingsförslag utan gör bara ett ställningstagande utifrån en tagen röntgenbild och några anamnestiska frågor.

  Benskörhet skapar stora problem bland äldre; inte bara kvinnor utan även män. Risken för att få någon form av fraktur relaterad till benskörhet är 50% för kvinnor och över 25% för män. Benskörhet går att förebygga, dels med bra medicinering men dels också genom livsstilpåverkan, motion och kostråd. Det stora problemet idag är att risk för benskörhet inte diagnosticeras i tid utan konstateras först när en fraktur inträffat. Utredningar görs då (dock inte regelmässigt) på Osteoporosmottagningar med bl. a Dexa- mätningar. I stora undersökningar har visats att risk för benskörhet går att upptäcka på vanlig tandröntgen. Boneprox som utvecklat metoden jobbar nu tillsammans med kliniker inom tandvården och vårdsamordnare inom kommuner och landsting för att förebygga frakturer och förbättra allmänhälsan för patienterna. Patienttrycket på att få en sådan här undersökning är stort. Kvinnor i riskåldrar är väl belästa inom det här området och vill gärna ha en enkel riskbedömning gjord för att sedan kunna ta ställning till och kräva besök hos sjukvården för ytterligare diagnostik/behandling. Inom odontologin har man genom åren forskat mycket på ben och benkvalitet i käkarna. Generellt har tandläkare hög kompetens och god vana vid att bedöma benstrukturen på röntgenbilder, både intraorala och på panoramabilder.

  För att komma igång skapar kliniken bara ett användarnamn och lösenord till klinikens egna portal och sen är ni klara för att ladda upp bilder för analyser. I portalen får ni en total översikt över utförda analyser, sökfunktioner för att hitta patienternas analyser och statistik. När man har laddat upp en digital röntgenbild får man tillbaka svar om patienten ligger i riskzonen eller inte samtidigt som patienten sitter i stolen.

Fler funderingar?

Kontakta oss