AI-baserad automatklassificering av tandröntgen
som kan förbättra bedömningarnas kvalitet och spara tid


Kontakta oss, så berättar vi mer!
Våra partners

Allt i en portal

  1. Benskörhetsanalys

    Med Boneprox patenterade benskörhetsmätningar kan du ladda upp en vanlig intraoral bild på underkäken för att se om dina patienter ligger i riskzonen för benskörhet

  2. Konsultation tandröntgen

    I ”Specialisthjälpen” så kan du skicka konsultationsremisser för CBCT, Panorama och IO till våra anslutna radiologer

  3. Slemhinneförändringar

    Här kan du skicka kliniska bilder för konsultation gällande slemhinneförändringar


Läs mer om hur Pär jobbar

Pär Fugelstad
På vår klinik har vår hälsosatsning fått mycket positiv feedback och osteoporos kontrollen är den som vi hittar mest risk patienter på.

Starta kostnadsfritt konto

Metoden

Boneprox analysverktyg är en patenterad metod som analyserar benkvaliteten och risk för benskörhet. Metoden är baserad på bildprocesserings algoritmer som används på en digital tandröntgenbild. På bilden markeras ett område, i mandiblens premolarområde, för att mäta trabekeltätheten.

Bakgrund

Metoden är utvecklad i samarbete med tandläkarhögskolan i Malmö och baserar sig på slutsatserna från delar av det EU-stödda forskningsprojektet ”Osteodent studien”. Metoden utvecklas kontinuerligt tillsammans med forskare och experter inom både odontologi och artificiell intelligens. Läs mer om metod och vetenskaplig bakgrund här: https://boneprox.se/vetenskaplig-bakgrund/