Tecken på oral cancer

Tandvården träffar stora delar av populationen regelbundet och Sverige är ett av få länder som har en tradition av revisionsundersökningar inom tandvården. Detta gör tandvården till den perfekta instansen för att diagnostisera/upptäcka tumörsjukdomar. Orala maligniteter kan ha olika utseende, vilket gör det viktigt att känna till kliniska tecken som kan uppfattas som varningssignaler.

Tyvärr är prognosen för oral cancer generellt sämre än andra cancersjukdomar. Behandlingen kan även leda till negativa följder för patienter i form av slemhinnebesvär, defekter, muntorrhet och andra defekter.

Den viktigaste faktorn för reducerad mortalitet och morbiditet är att upptäcka varningssignalerna tidigt.

Symtom

  • Parestesi/anestesi
  • Påbitning i slemhinna
  • Illasittande proteser
  • Lättblödande områden
  • Konsistensökningar
  • Rörelseinskränkningar, t ex av tunga
  • Färgförändringar
  • Svårigheter vid sväljning
  • Obehag/smärta
  • Vävnadsnybildning

Varje symtom ovan bör alltid bedömas och vid osäkerhet konsulteras med specialist för handläggning.

Läs fler inlägg