Tandläkarkliniken som jobbar för en bättre allmänhälsa

I Team Gladan på Sundtandvården i Stenungsund hittar ni ett av Sveriges mest innovativa och hälsofrämjande tandvårdsteam lett av Magnus Fritzell. Här är begreppet ”tandvård” så mycket mer än bara tandsjukdomar och karies.

Eftersom även flera allmänna sjukdomar kan påverkas av munhälsan (benskörhet, diabetes, ledbesvär, vissa hjärtproblem m.m.) ingår även den allmänna hälsan i deras strävan. En mycket viktig del i detta arbete ligger i förebyggande vård med kontroll på tandsten, hygien, bakterieprov, fluorbehandling m.m.

Till tandvården går de flesta regelbundet, vilket gör att det är så lämpligt att få in även förebyggande vård i sammanhanget, både vad beträffar munhälsa och allmänhälsa. Sedan många år har Team Gladan varit aktiv med bland annat benskörhetsmätningar utifrån vanliga tandröntgenbilder för att bland annat hitta riskpatienter vad gäller vår tids stora folksjukdomar och på så sätt förebygga frakturer. Med integration av innovativa system levererar Team Gladan på Sundtandvården snabba responstider vad gäller slemhinneförändringar och samt andra patologiska bifynd på CBCT och Panorama, med hög kvalitet.

Som tandläkare ser jag det som en möjlighet att utföra en extra tjänst som inte kräver mycket av vår tid, men som ger ett stort mervärde för våra patienter. Vår filosofi är att hjälpa våra patienter med det vi kan för att få dem att vara friska och ha en bra allmän hälsa.

Läs fler inlägg