Den 13 februari 2020 anordnades den senaste debatten om äldrefrågor i Sveriges Riksdag. Under debatten anförde Riksdagsledamot Ulrika Heindorff (M), att man ska jobba mer förebyggande kring benskörhet, och där det finns enkla metoder för att jobba på ett proaktivt arbetssätt, bland annat att man kan hitta riskpatienter för benskörhet utifrån en vanlig tandröntgenbild.

Utdrag från Ulrika Heindorffs (M) anförande:

”Men vet ni vad jag saknar? Jag saknar en vision för vård och omsorg som rör seniorer. Jag saknar en tydlig riktning. Och jag saknar förmågan att nationellt ta ansvar för äldreomsorgen. Mål för äldreomsorgen finns, och förra året adderades ett nytt mål om jämställd och jämlik vård och omsorg. Det är bra. Men jag saknar visionen och inriktningen.

För mig är det tydligt vad som behöver göras när det gäller utvecklingen av vård och omsorg för årsrika personer.

För det första: Vi måste gå från ett reaktivt arbetssätt till ett proaktivt arbetssätt. Vad innebär det? Jo, det innebär att vi ska arbeta mer förebyggande. Vi vet att det finns mycket att göra här. Man kan redan i dag ta en enkel röntgenbild av sina tänder för att upptäcka om man har risk för benskörhet.

Genom exempelvis styrketräning kan vi förebygga benskörhet. Genom bra kost förebygger vi undernäring. Och genom sociala aktiviteter kan vi förebygga den ofrivilliga ensamheten.” 

Se hela debatten här: Äldrefrågor Debatt om förslag – 13 februari 2020

Läs även Regeringens strategi för Life Science från december 2019 (utdrag från s. 20)

Samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård är viktig eftersom en stor del av befolkningen regelbundet besöker tandvården. Undersökningar inom tandvården kan potentiellt användas för detektion av sjukdomstillstånd som inte direkt har med tandhälsan att göra. Hälsoscreening inom tandvården skulle kunna ge bättre förutsättningar för tidig diagnos och möjlighet till förebyggande insatser inom exempelvis primärvården.

Läs mer: Regeringens strategi för Life Science