Regeringens strategi för Life Science – Samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård är viktig

19-12-18

Den 12 december blev Regeringens strategi för Life Science publicerad där man framhäver viktigheten av att samarbete mellan hälsosektorerna.

Läs hela strategien här: En nationell strategi för life science

Samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård är viktig eftersom en stor del av befolkningen regelbundet besöker tandvården. Undersökningar inom tandvården kan potentiellt användas för detektion av sjukdomstillstånd som inte direkt har med tandhälsan att göra. Hälsoscreening inom tandvården skulle kunna ge bättre förutsättningar för tidig diagnos och möjlighet till förebyggande insatser inom exempelvis primärvården.

Les flere innlegg