Munnen är kroppens spegel!

19-04-24

Förebygga hos tandläkaren

Munnen är kroppens spegel var en slogan som är högaktuell idag. Idag vet vi att vi kan upptäcka tidiga täcken på ett antal av våra vanligaste folksjukdomar, t.ex. benskörhet, cancer, hjärtkärl sjukdomar, stroke, diabetes och luftvägssjukdomar bara utifrån de bilder som tas på kliniken.

Den förebyggande tandhälsovården intar en viktig position i det allmänna hälsoarbetet, vilket gör besöken och kontrollerna hos tandläkaren och tandhygienisten ytterst viktiga.

Till exempel så har man inom odontologin forskat mycket på ben och benkvalitet i käkarna genom åren. Generellt har tandläkare hög kompetens och god vana vid att bedöma benstrukturen på röntgenbilder, både intraorala och på panoramabilder. I en stor europeisk studie, ”Osteodent”, bekostad av EU, visades tydligt på sambandet mellan benstrukturen i käkarna och BMD-värdet i höft och kota.

Baserat på data från Osteodent-studien och i samarbete med Odontologiska fakulteten vid Malmö Högskola och Boneprox har ett program och en metod tagits fram, där tandläkare på en digital röntgenbild av underkäkens premolarområde automatisk kan värdera trabekelstrukturen i ett ROI. Med detta som grund och tillsammans med frågor från anamnesupptagningen om tidigare fragilitetsfraktur, ärftlighet och eventuell medicinering kan patienten få ett besked om hon/han ligger i riskzonen för fraktur orsakad av benskörhet.

De patienter som ändå är hos sin tandläkare och genom information och intresse vill göra en riskanalys, erbjuds en sådan.

Varför riskbedömning utifrån tandröntgenbilder?
– Patientnyttan/uppskattningen är mycket hög
– En enkel metod i den kliniska vardagen
– Ger ett mervärde till klinikerna som erbjuder möjligheten
– Kan förhindra onödigt och allvarligt patientlidande
– Kan ge oerhörda samhällsekonomiska vinster

Läs fler inlägg