Intervju 14th Park Annual – Kan man upptäcka risk för benskörhet i tandröntgenbilder?

Peder-Remman

19-09-23

Boneprox kommer att presentera framtiden för Svensk sjukvård under Park Annual 2019 – nedan kan du läsa vår intervju med Sahlgrenska Science Park.

INTERVJU: LIZELOTTE EDVINSSON

Vad ska du tala om på Park Annual?

– Jag kommer framförallt ta upp vikten av att få sjukvården och tandvården att samarbeta. Det finns en hel del synergier mellan de två sektorerna. Man brukar säga att munnen är kroppens spegel.

– Jag pratar en del om vilka möjligheter som finns för en effektivare screening av systemsjukdomar utifrån tandröntgenbilder. Kan man upptäcka risk för benskörhet utifrån tandröntgenbilder? Finns det möjlighet för screening av fler sjukdomar utifrån informationen som tandläkaren besitter? Och till slut kan tandvården effektiviseras genom telediagnostik?

Ni är också med i utställningen i samband med konferensen. Vad möter man i er monter?

– Ett innovativt och energifyllt gäng som kommer att vara en ögonöppnare för vilka möjligheter som finns för ett effektivare vårdflöde med fokus på preventiv screening.

Vad ser du mest fram emot under dagen?

– Jag ser riktigt mycket fram emot att få ta del av den kunskap som finns bland besökarna samt förstå hur vi som innovativa entreprenörer kan bidra på områden som vi kanske inte har tänkt på tidigare. Det finns en oerhört stor utvecklingspotential inom vården och det blir därför spännande att utmanas av personer med längre erfarenhet av branschen, men även nya hungriga människor som är på väg in.

Läs intervjuen på Sahlgrenska Science Park: https://www.sahlgrenskasciencepark.se/nyheter/kan-man-upptacka-risk-for-benskorhet-utifran-tandrontgenbilder/

samt mer om Park Annual: https://www.sahlgrenskasciencepark.se/park-annual/

Läs fler inlägg