Projektbeskrivning

Trobergs Tandvård

Hur ser du på att kunna mäta risk för sjukdomar som till exempel benskörhet i tandvården?

Tandvården besöks regelbundet av de allra flesta, så vill man screena olika hälsorelaterade frågor så passar det bra att göra just det hos tandvården.

Vilka på kliniken utför riskanalyserna ?

När det gäller benskörhet; tandläkaren.

Hur kan Boneprox förändra sättet ni jobbar på idag när det gäller diagnostik på Panorama, CBCT, kliniska bilder för slemhinneförändringar och benskörhet?

Det kan ge oss ett smidigt och snabbt sätt att få utlåtanden på framför allt våra kliniska foton och benskörhetsanalyser.

Har du några andra tankar du vill dela med dig?

Stålskyddslagen säger att så mycket information som möjligt skall utläsas ur varje tagen röntgenbild, så därför känns det bra att kunna erbjuda benskörhetsanalyser.

– Peter Troberg