Projektbeskrivning

Sundtandvården

Hur reagerar dina patienter när du erbjuder dem en benskörhetsanalys?

De blir glatt överraskade och det blir väldigt positiva reaktioner över en sådan service.

Till vilka erbjuder du benskörhetsanalyser?

Riktlinjen är att testa alla patienter över 50 år men jag utför också analyser på patienter från 40 år om relevant bild redan är tagen av annan orsak. Då vet jag även om någon av dem är på väg att hamna i riskzonen.

Vad känner du som tandläkare att denna tjänst ger dig?

Som tandläkare ser jag det som en möjlighet att utföra en extra tjänst som inte kräver mycket av vår tid, men som ger ett stort mervärde för våra patienter. Vår filosofi är att hjälpa våra patienter med det vi kan för att få dem att vara friska och ha en bra allmän hälsa.

– Magnus Fritzell