Projektbeskrivning

Patient 59 år

Hur fick du reda på att du kunde göra en benskörhetsmätning hos din tandläkare?

När jag var hos min tandhygienist frågade hon om jag var intresserad av att göra en analys om jag hade benskörhet.

Hur har svaret du fick påverkat dig?

Jag hade inte en aning om att mina värden var så låga. Hade en handledsfraktur för några år sedan men man gjorde ingen uppföljning om orsaken till den frakturen.

Hur gick du vidare efter att du hade fått svaret?

Fick remiss till osteoporosmottagningen medicinmottagningen på Uddevalla sjukhus för en DEXA mätning. Fick träffa en läkare och fick mediciner först kalktabletter och nu har jag fått en veckotablett också. Går på regelbundna kontroller på med medicinmottagningen.

Var benskörhet någonting du vart orolig över/tänkt på innan du gick till tandläkaren?

Nej inte alls.

Hur ser du på det faktum att tandläkare nu kan se om du ligger i riskzonen för sjukdomen?

Jättebra, hade inte min tandhygienist sagt något kanske jag hade hunnit få fler frakturer eller benbrott. Är jätteglad för att detta upptäcktes!

– Patient 59 år