Varför skiljer vi munnen från resten av kroppen?

Vid Skandinaviens största e-hälsoevenemang, Vitalis, kommer Boneprox att prata om hur vi kan koppla tandvård till hälso- och sjukvård med innovationer för att minska belastningen på sjukvården.

Presentationen sänds 14:00-14:30, 26 augusti

Läs fler inlägg