Boneprox på TiPS (Tandläkare i Privat Sektor Norge)

19-10-28

Boneprox hade nöjet att bli inbjuden som föreläsare till TiPS (Tandläkare i den privata sektorn i Norge) årsmöte 2019 för att presentera framtiden för tandvården och vilka möjligheter som finns. Kan tandvård bidra till bättre folkhälsa? Finns det mer information på tandröntgenbilder som kan användas? Och vad ligger egentligen i termen ”Telediagnostik”? (Se full presentation längre ner på sidan. OBS! Presentationen är på Norska)

TiPS strävar efter en hög professionell, etisk och ekonomisk standard och att öka medvetenheten för att driva och arbeta i privat praxis.

Läs fler inlägg