Boneprox är glada och stolta över att kunna meddela att vi har ingått ett samarbete med Sveriges mest förtroendegivande webbplats inom tandvården, internetodontologi.se.

Samarbetet innebär att vi kan erbjuda kliniker inom svensk tandvård att via en snabb och GDPR-säker plattform skicka konsultationsremisser till specialister inom oral medicin, radiologi och parodontologi. Specialisterna går att nå direkt från Internetodontologis hemsida och vi avser att aktivera fler specialistområden inom kort.

– Vi ser idag att väntetiderna för att komma i kontakt med specialister inom tandvården är långa, ibland upp till 6 månader. Med hjälp av det man kallar ”Teledentistry” ökar vi tillgängligheten till specialister vilket kommer att reducera köer genom att sortera ut vilka patienter som behöver behandlas på specialistklinik eller ej. Detta kan komma att bidra till att sänka de långa vårdköerna i storstäder, men även minska resor och öka tillgängligheten till glesbygdens invånare, säger Peder Remman, VD på Boneprox.

Vi ser idag en stor digital utveckling av vården i allmänhet, med bland annat bolag som Kry och Doktor.se, men detta har inte implementerats inom tandvården ännu. Kliniker som kopplar sig till den här tjänsten kan i större utsträckning behålla sina patienter på den egna mottagningen och kvalitetssäkrar samtidigt sina behandlingar på ett effektivt sätt.

– Ibland möts tandvården av fall där man önskar konsultera en specialist för en ”second opinion” då man i flera fall kan behandla patienten själv med rätt vägledning. Ofta sker detta tyvärr genom att man skickar patientinformation genom osäkra och ineffektiva kanaler (e-post, post och andra molnplattformar) eller att man helt enkelt tvingas skicka iväg den fysiska patienten till en annan specialistklinik för att ta hand om ärendet, fortsätter Peder Remman.

Tjänsten som Boneprox och Internetodontologi erbjuder innebär att de enskilda tandklinikerna kan ge patienten ett kvalitetssäkert svar med oerhört korta responstider med fördelen att patienten slipper långa oros- och väntetider.
Läs mer här: https://www.internetodontologi.se/specialistkonsultation/