Boneprox blir en del av Sahlgrenska Science Park

19-02-14

Sahlgrenska Science Park är en accelerator för entreprenörer och företag inom Life Science och en neutral arena för vården, företag och akademin att träffas, bygga upp relationer, utveckla innovationer och skapa affärer. Sahlgrenska Science Park har som målsättning att stärka Life Science-industrin genom att aktivt bidra till:

  • Stärka Life Science-industrins konkurrenskraft
  • Samarbete mellan företag, hälso- och sjukvård och akademi
  • Inrättande av nya och utveckling av befintliga företag

Sahlgrenska Science Park ägs gemensamt av Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg, Göteborgs universitet (genom GU Ventures), Chalmers tekniska högskola och Mölndals stad.

Boneprox är stolta över att ha med sig Sahlgrenska Science Park på laget!

Läs fler inlägg