Boneprox antagna till Business Sweden’s Catalyst Program

winner-dnb-healthcare-2017

Team Boneprox är oerhört tacksamma för att bli antagna till Catalyst-programmet från Business Sweden (Swedish Trade & Invest Council).

Genom Catalyst-programmet hjälper Business Sweden top 10% av de svenska tech-bolagen som godkänts för att skala globalt. Under programmet kommer Boneprox att få stöd från resurser i världsklass med erfarenhet inom teknik och specifika segment för att etablera rätt strategi för marknadsföring på internationella marknader.

Boneprox kommer att få stöd med fokus på företagets marknadsinträde och tillväxt, tillgång till unikt globalt nätverk som brinner för framgången för svenska företag samt lokalt mentorskap / lokala rådgivare på den kanadensiska marknaden.

Så varför Kanada?

När vi tittar på marknadsdrivarna i Kanada kan vi se att detta passar Boneprox portfölj utmärkt. Med en stor patientgrupp som lider av osteoporos såväl som en ökande åldrande befolkning, kan Boneprox öka effektiviteten för diagnostik samt minska mängden frakturer som inträffar. Väntetiden för patienter är också en avgörande fråga där vi tror att Boneprox med sin portfölj kan bidra till att öka effektiviteten och frigöra resurser inom sjukvården.

Vilka är Business Sweden?

Business Sweden’s syfte är att hjälpa svenska företag att växa globalt.

Programmet är en del av ett uppdrag från den svenska regeringen som syftar till att inkludera innovativa och tidigt internationaliserade företag i aktiviteter som främjar export och investeringar. Det utförs av Business Sweden i samarbete med SISP (Swedish Inkubators and Science Parks), Vinnova, Almi, svenska inkubatorer och science parker.  Business Sweden syftar till att kombinera och främja entreprenörskap, innovation och internationalisering.

Läs fler inlägg