Boneprox blir en del av Norway Health Tech

Boneprox är glada för att vara en del av Norway Health Tech. Norge Health Tech är ett kompetenscenter inom hälsoteknologi, och är en cluster på ca. 200 institutioner som består av företag, sjukhus, investeringsbolag samt kunskaps- och forskningsinstitutioner – allt inriktat på hälsoteknik och innovation.